“Mới đặt chỗ anh Linh làm hàng rào sắt, công nhận rất đẹp. Làm nhanh giá cũng oke so với thị trường. Chúc Hoàng Linh luôn phát triển”