Trụ sở điện lực Hàm Thuận Nam

Trụ sở điện lực Bạc Liêu
October 15, 2017

Trụ sở điện lực Hàm Thuận Nam