Trụ sở điện lực Bạc Liêu

Trụ sở điện lực Bình Thuận
October 15, 2017
Trụ sở điện lực Hàm Thuận Nam
October 15, 2017

Trụ sở điện lực Bạc Liêu